Aldersgrænse for knallertkørekort

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Rådet for Sikker Trafik har bedt Trafitec udføre en trafiksikkerhedsmæssig evaluering af ændring af aldersgrænsen for knallertkørekort fra 16 til 15 år den 1. oktober 2016. Evalueringen skal belyse, hvordan ændringen af aldersgrænsen har påvirket antallet af uheldsimplicerede og personskader.

Evalueringen viser, at ændringen af aldersgrænsen for knallertkørekort har ført til statistisk signifikante stigninger i år 2017-2018 i antallet af politiregistrerede uheldsimplicerede og personskader blandt 15-årige på 98-108 procent, svarende til 112 flere uheldsimplicerede og 31 flere personskader om året. Altså rundt regnet en fordobling af personskader og uheldsimplicerede 15-årige. Desuden ses en statistisk signifikant stigning i år 2017-2018 i antallet af personskader i færdselsuheld (fra Landspatientregisteret) blandt 15-årige på 48 procent, svarende til 246 flere personskader om året. Disse stigninger er primært en følge af flere 15-årige uheldsimplicerede og personskader på lille knallert.

Evalueringen viser desuden, at de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen af aldersgrænsen ikke var fuldt indfaset i år 2017. Således har forøgelsen i antallet af uheldsimplicerede og personskader været markant større i år 2018 set i forhold til år 2017. Antallet af politiregistrerede uheldsimplicerede og personskader blandt 15-årige steg 71-88 procent i år 2017, mens de steg 126-130 procent i år 2018 i forhold til de forventede antal. For antallet af personskader i færdselsuheld (fra Landspatientregisteret) blandt 15-årige var stigningen i år 2017 på 39 procent, mens den i år 2018 var på 56 procent. Det formodes, at de sikkerhedsmæssige konsekvenser var fuldt indfaset i år 2018, hvilket de kvartalsvise udviklinger kunne pege i retning af. De langsigtede virkninger som ses i år 2018 blandt 14-16-årige af ændringen af aldersgrænsen for knallertkørekort kan konstateres at være:

  • Omkring 122 flere uheldsimplicerede i politiregistrerede trafikuheld om året, heraf er alle 15-årige på lille knallert.
  • 33 flere politirapporterede personskader om året, heraf er 22 personskader blandt 15-årige på lille knallert, mens der også er en del flere skader blandt 14-16-årige på cykel. To tredjedele af de yderligere personskader er alvorlige skader, mens den sidste tredjedel er lette skader.
  • Omkring 347 flere personskader i færdselsuheld (Landspatientregisteret) om året, heraf er 286 personskader blandt 15-årige på lille knallert, mens der også er en del flere skader blandt 14- og 16-årige på lille knallert. Personskader i Landspatientregisteret inkluderer politirapporterede personskader.

 

Evalueringen viser derudover, at der ikke er indtruffet statistisk signifikante fald eller stigninger i antallet af uheldsimplicerede og personskader blandt 14- og 16-årige. Dog er der indtruffet signifikante stigninger i antallet af uheldsimplicerede og personskader blandt 14-årige på lille knallert, men de stigninger opvejes af fald i uheldsimplicerede og personskader blandt 14-årige, der har benyttet andre transportformer. De 14- og 16-årige ser ud til at være rimeligt upåvirkede – rent trafiksikkerhedsmæssigt – af ændringen af aldersgrænsen for knallertkørekort. Selvom de 16-årige knallertkørere i 2018 formodentligt var mere erfarne knallertkørere end de 16-årige knallertkørere i 2012-2015, så opnåede de 16-årige knallertkørere i 2018 ikke en bedre trafiksikkerhed.

Før ændringen af aldersgrænsen for knallertkørekort den 1. oktober 2016 var de 16-årige involveret i mere end dobbelt så mange uheld og havde mere end dobbelt så mange politirapporterede personskader som 15-årige i løbet af et typisk år. Efter ændringen af aldersgrænsen er de 15- og 16-årige nogenlunde lige udsatte i trafikken med nogenlunde lige omfattende involvering i uheld og samme antal personskader.

Hvad søger du?

Søg