Afmærkning af vejarbejde. Vognbaneskift – Adfærdsundersøgelse

af Lene Herrstedt, Poul Greibe og Belinda la Cour Lund

Sammenfatning og konklusion

Ved afmærkning af vejarbejder på motorveje opsættes ifølge gældende anbefalinger E16-tavler (vognbaneforløb med sammenfletning) i begge vejsider i en afstand af 400 meter og 1000 meter før starten på indsnævring af vognbanearealet.

Der er lavet en adfærdsundersøgelse med det formål at belyse, hvordan forskellige alternative opstillinger og reduktion i antal af E16-tavler påvirker trafikanternes adfærd med hensyn til vognbaneskift, når antallet af kørespor reduceres fra 2 til 1 spor.

Fire alternative opstillinger med E16-tavler indgår i undersøgelsen:

  • Nr. 1: E16-tavler i begge vejsider både 400 m og 1000 m før
  • Nr. 2: E16 tavler i begge vejsider, men kun 400 m før
  • Nr. 3: E16-tavler kun i højre vejside, men både 400 m og 1000 m før
  • Nr. 4: E16-tavler kun i venstre vejside, men både 400 m og 1000 m før

Trafikanternes adfærd med hensyn til vognbaneskift, hastighed og valg af kørespor er registreret ved brug af digitale videooptagelser fra 25 meters højde samt Hi-Star plader monteret på kørebanen i begge kørespor i udvalgte målesnit.

Adfærdsundersøgelserne viser, at opstilling nr. 2, hvor E16-tavlerne vises i begge vejsider, men kun 400 m før sammenfletning, fungerer bedre end de tre andre alternativer.

Det skyldes, at en større del af bilisterne holder sig ude i det hurtige spor og venter med at foretage vognbaneskift til senere i forløbet. Det betyder, at kapaciteten af de to spor udnyttes langt bedre, idet fordelingen af trafikken mellem de to spor bliver mere lige, og forskellen i hastighed for de to spor bliver samtidig mindre. Det medfører en mere gnidningsfri afvikling af de nødvendige vognbaneskift på strækningen op mod vejarbejdet. Andelen af trængte situationer, konflikter og forekomsten af stop i ydersporet helt fremme ved sammenfletningen er væsentlig mindre for opstilling 2 sammenlignet med de tre alternativer.

Hvad søger du?

Søg