Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

af Lene Herrstedt

Indledning

Vejdirektoratet gennemfører med jævne mellemrum og efter behov tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Det er især nye tavler/symboler/afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende, hvor der har været rejst spørgsmål om trafikantforståelsen, indgår i testrækken. Nærværende notat beskriver indhold og resultater af en test udført i efteråret 2010. Her testes bl.a. afmærkning til standsning af vildfarne spøgelsesbilister; Forståelse af undertavler til hastighedstavle C55 i forbindelse med vejarbejder på motorveje; Forståelse af vigepligtsregler i signalregulerede rampekryds med og uden supplerende vigepligtstavle B11 i situationer, hvor signalet er ude af drift; Forbudstavler med undertavler; Gule oplysningstavler ved vejarbejder på motorveje; Baggrundsafmærkning sammen med blå pil på heller; Alternative visninger på VMS tavler i perioder, hvor der ikke er behov for at vise trafikinformationer til trafikanterne: sort tavle, klokken, lufttemperatur.

Hvad søger du?

Søg