Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

af Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund  og Puk Andersson

Indledning

Vejdirektoratet gennemfører med få års mellemrum en test af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler/afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion, men også eksisterende tavler/afmærkninger, hvor der har været rejst spørgsmål om forståelsesproblemer, indgår i testen. Denne rapport beskriver indholdet og resultaterne af den sjette test i rækken. Testen er udført i efteråret 2007 af Trafitec.

Formål

Formålet med testen er at sikre den bedst mulige forståelse af de færdselstavler, der anvendes, hvilket er en vigtig forudsætning for trafikternernes brug og nytte af tavlerne og dermed for trafiksikkerheden.

Tavler og Symboler i testen

I denne test indgår 27 eksempler med færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Nogle af eksemplerne vises i flere versioner med det formål at teste, hvilken udgave der forstås bedst af trafikanterne. De 27 eksempler, som vises sammen med testresultaterne i kapital 3, omhandler:

 • Farlig vejstrækning de næste 2 km (nyt symbol)
 • “Nyt Signalprogram”/”Nye Signaltider” på undertavle til A99
 • Markerede midterarealer i 5 forskellige versioner
 • Vigepligtstavler som undertavler ved signaler – B11
 • Hovedvej/Hovedvej ophører – B16/B17
 • Farligt vejkryds (Nyt symbol)
 • Farligt vejkryds – A11
 • Informationstavler til højdekontrol af lastbiler
 • SOS tavle i forbindelse med højdekontrol af lastbiler
 • Blinksignaler/højdekontrol ved Limfjordstunnelen
 • Midlertidig ændring af vejvisning i portaltavle
 • Repetitionssignal i signalreguleret kryds
 • Folk på vejen (Ny tavle ved vejarbejde i kryds)
 • Jernbaneoverkørsel uden bomme  – A72
 • Vigepligtstavle/Holde tilbage efor modkørende – B18
 • Vigepligtstavle/Modkørende holder tilbage – B19
 • Varslingslinier – op mod kryds
 • Varslingslinier på strækning
 • Fart kontrol/Speed Control
 • A99 med undertavle “Dårlig oversigt”

Hvad søger du?

Søg