Spærretidens betydning for antallet af ulovlige krydsninger og uheld ved jernbanekrydsninger

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Nærværende litteraturstudium om spærretidens betydning for antallet af ulovlige krydsninger og uheld ved jernbaneoverskæringer er udført for Vejdirektoratet af Trafitec. Notatets fokus er især spærretiden for vejtrafikken før togpassage, altså fra toget passerer tændestedet for signalet i en sikret jernbaneoverskæring og til togets ankomst til overskæringen. Studiet er primært baseret på litteratur fra USA, men også undersøgelser fra Sydkorea, Canada, Storbritannien, Holland, Tyskland og Sverige indgår. Gennemgangen af litteraturen dokumenterer, at jo længere spærretid før togpassage, desto flere ulovlige krydsninger og uheld forekommer der i en sikret jernbaneoverskæring. Der forefindes dokumentation af sammenhænge mellem alle tre forhold, altså varighed af spærretid før togpassage, ulovlige krydsninger og uheld. Disse sammenhænge er afhængige af konteksten. Således er der store forskelle i omfanget af ulovlige krydsninger fra land til land. Frekvensen af ulovlige krydsninger synes også at afhænge af overskæringens reguleringsmåde (blinkende lys, ½-, ¾- eller helbomme), antallet af spor på banen og kørespor på vejen, oversigtsforhold, togets hastighed og omfanget af falske alarmer. Det er påvist, at følgende tiltag kan reducere frekvensen af ulovlige krydsninger: Rød-gul-grøn lyssignaler, midterrabatter, automatisk fotobaseret trafikkontrol, intelligente advarselstavler om to tog i samme spærretid, undervisning, kampagner og politikontrol. En ulovlig krydsning i overskæringer med bomme nede er forbundet med større risiko end ulovlig krydsning i overskæringer med blinkende lys uden bomme, hvilket formentligt skyldes en større rømningstid. Der er ikke fundet velunderbygget dokumentation for, at variation i spærretid før togpassage eller variation i og varighed af samlet spærretid påvirker omfanget af ulovlige krydsninger og uheld. Med samlet spærretid menes tiden fra toget har passeret tændestedet til toget har passeret overskæringen og signalet atter er blevet inaktiv. Der er formentligt en sammenhæng mellem samlet spærretid og antallet af ulovlige krydsninger og uheld, men emnet er ikke undersøgt i et tilstrækkeligt omfang. Umiddelbart peger dokumentationen på, at spærretiden før togpassage optimalt bør være i omegnen af 15-40 sekunder afhængig af antal spor på banen, vejens stigningsforhold samt reguleringsmåde for at få så få ulovlige krydsninger og uheld som muligt.

Hvad søger du?

Søg