Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Resumé

Vejdirektoratet har gennem en årrække gennemført en række tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler, budskaber og anden afmærkning. Testene omfatter nye tavler/symboler/budskaber/afmærkninger inden de sættes i produktion og implementeres, men også eksisterende tavler/symboler/budskaber/ afmærkning, hvortil der er rejst spørgsmål om trafikantforståelsen.

Denne rapport indeholder en beskrivelse af og resultaterne fra den seneste test, som er gennemført i efteråret 2015. Testen er udført af Trafitec med Userneeds som leverandør af internetplatform.

Formål

Formålet med testen 2015 har været for det første at afprøve trafikanternes forståelse og brug af rutenumre og anden information på vejvisningstavler og afstandstavler. For det andet at teste trafikantforståelsen af et nyt centrumsymbol. For det tredje at belyse omfanget af trafikanters brug af GPS og hvordan det eventuelt påvirker behovet for informationer på færdselstavler.

Testens indhold

Testen 2015 indeholder i alt 16 visninger med dertil hørende 25 spørgsmål. Nogle af visningerne vises 2 gange, men med forskellige spørgsmål. De testede eksempler indeholder:

  • Tavler med ruteangivelser for Europavej, primære ruter, sekundære ruter og ringruter
  • Frakørselsvejviser
  • Pilvejvisere
  • Afstandstavler
  • Centrumsymbol

Hvad søger du?

Søg