Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler

af Lene Herrstedt og Puk Andersson

Indledning

Vejdirektoratet gennemfører med få års mellemrum en test af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler og symboler. Det er især nye færdselstavler, der testes, inden de sættes i produktion, men også eksisterende færdstavler, der formodes at give forståelsesproblemer, indgår i testen. Denne rapport beskriver indholdet og resultaterne af den femte test i rækken. Testen er udført af Trafitec.

Formålet med testen er at sikre den bedst mulige forståelse af de færdselstavler, der anvendes, hvilket er en vigtig forudsætning for trafikanternes brug og nytte af tavlerne og dermed for trafiksikkerheden. 

Hvad søger du?

Søg