Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Udviklingen i trafiksikkerheden er god i Odense Kommune. Udviklingen følger i hovedtræk de ambitiøse målsætninger i den hidtidige ”Handlingsplan for trafiksikkerhed 2002-2012” om en halvering af antallet af dræbte og alvorlige skader.

En konsekvens af Kommunalreformen er, at de fleste amtsveje indenfor Odense Kommunes grænser omklassificeres til kommuneveje. Antallet af ulykker på kommuneveje bliver derved med ét ca. 60 procent højere, og følgelig må indsatsen med at forebygge ulykker forøges.

I nærværende Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 er der derfor opstillet nye mål, indsatsområder og tiltag. Målet er at reducere antallet af dræbte og alvorlig skader med 40 procent fra basisårene 2004-2005 til udgangen af år 2012. Målsætningen skal opfyldes specifikt for børn under 18 år, fodgængere og cyklister.

For at opnå en god effektivitet i trafiksikkerhedsarbejdet indgår 7 indsatsområder med i alt 21 tiltag i Trafiksikkerhedsplanen. Samlet set koster det ca. 15 mio. kr. om året at gennemføre planen. I hele perioden 2007-2012 forventes det, at Trafiksikkerhedsplanen er forbundet med en samlet udgift på ca. 90 mio. kr. Ulykkesomkostningerne forventes samlet set at falde med ca. 400 mio. kr., heraf ca. 200 mio. kr. som følge af Odense Kommunes indsats. Trafiksikkerhedsarbejdet er således en god samfundsinvestering.

Hvad søger du?

Søg