Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Indledning

Vejdirektoratet har lavet en undersøgelse af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, som påtænkes anvendt i forbindelse med en ny længdeafmærkning i form af ”grønne myldretidslinjer” på vejbanen.

Undersøgelsen udgør et supplement til en tidligere undersøgelse af trafikanters forståelse af ny afmærkning med grønne myldretidslinjer, som er afrapporteret i notatet ”Grønne myldretidslinjer. Forsøg med ny afmærkning-trafikantforståelse” i maj 2016.

I nærværende undersøgelse indgår desuden en test af trafikanters forståelse af en ny vejvisningstavle til brug ved et større vejarbejde. Denne tavle er ikke relateret til afmærkning med grønne myldretidslinjer.

Hvad søger du?

Søg