Rumlestriber ved vejarbejde på motorveje – Effekt på hastighed

af Lene Herrstedt og Poul Greibe

Sammenfatning og konklusion

I forbindelse med anlægsarbejdet på motorvejen E20 ved Slagelse er der etableret en midlertidig vejstrækning der fører motorvejstrafikken uden om arbejdsområdet.

Ved overgangen til denne midlertidige strækning er der etableret rumlestriber i kombination med en Din Fart tavle for at nedsætte hastigheden. Den skiltede hastighed på strækningen er 80 km/t.

Nærværende rapport beskriver effekten på hastighed som følge af rumlestriber i kombination med Din Fart tavle.

Effekten er baseret på registrerede hastigheder i målesnit placeret henholdsvis ca. 100 m og ca. 200 m før rumlestriberne, samt ca. 50 m efter rumlestriberne.

Der er målt hastigheder i perioder hvor Din Fart tavlen har været i brug samt i perioder hvor Din Fart tavlen har været deaktiveret (og nedtaget).

Resultaterne viser, at hastigheden mellem det første og sidste målesnit reduceres med 15 km/t i perioder hvor Din Fart tavlen har været i brug.

I perioder hvor Din Fart tavlen er deaktiveret, er hastighedsreduktionen 12 km/t.

Hastigheden reduceres fra et niveau på ca. 85 km/t i det første målesnit til et niveau på 70-75 km/t i det sidste målesnit.

Andelen af bilister der overskrider hastighedsgrænsen er målt til 65 % – 70 % i det første målesnit, mens den i det sidste målesnit er 18 % og 34 % for henholdsvis aktiv og deaktiv Din Fart tavle.

Det skal dog bemærkes, at hastighedsniveauet generelt er lavere i perioden hvor Din Fart tavlen er aktiv, hvilket også gælder det første målesnit hvor effekten af Din Fart tavlen formodes at være lille. Effekten af Din Fart tavlen vil derfor nok være en smule overvurderet i resultaterne.

Hvad søger du?

Søg