Brug af høj tavlevogn – Evaluering af hastighed og synlighed

af Poul Greibe

Sammenfatning og konklusion

Nærværende rapport sammenfatter hovedresultaterne fra en evaluering vedr. brug af en høj tavlevogn i nødsporet på motorvej. Tavlevognen kan hæves til en højde af ca. 7 m, og har tre VMS tavler monteret, som afhængig af den konkrete opstilling, kan vise forskellige påbudstavler, advarselstavler og/eller oplysningstavler.

I evalueringen er tavlevognen benyttet alene i højre vejside til at vise 2 stk. C 55 tavler med 80 km/t hastighedsbegrænsning. Denne visning er sammenholdt med den traditionelle opstilling med faste C 55 tavler i både højre og venstre vejside.

Formålet med undersøgelsen er at belyse tavlevognens brug set i forhold til den almindelige praksis med faste C 55 tavler placeret i begge vejsider.

Dette er gjort på Østjyske motorvej nord for Vejle. Tre forskellige opstillinger er benyttet på en strækning, der leder op til et større vejarbejde med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Opstillingerne indgår derfor i overgangen fra 110 km/t til 80 km/t.

De tre opstillinger er:

  • Brug af fast C 55 (90 km/t) i begge vejsider
  • Brug af fast C 55 (80 km/t) i begge vejsider
  • Brug af høj tavlevogn (kun i højre vejside) med visning af 2 stk. C 55 (80 km/t)

Hver opstilling har været benyttet i en periode på ca. 1 uge.

Der er målt hastigheder vha. en permanent tællestation placeret ca. 250 m efter det berørte tavlesnit. Derudover er der gennemført manuelt målte hastigheder ud for det berørte tavlesnit vha. laserpistol. Sluttelig er den høje tavlevogns synlighed forsøgt dokumenteret ud fra bl.a. videooptagelser og eye-trackregistreringer.

Resultaterne viser, at hastigheden i opstillingen med den høje tavlevogn er på niveau med opstillingen med de faste C 55 (80 km/t) tavler i begge vejsider. Flere af delresultaterne indikerer, at den høje tavlevogn endda giver lavere hastigheder (i begge spor) sammenholdt med de faste C 55 (80 km/t).

Der er ikke målt større hastighedsforskel i mellem højre og venstre spor ved brug af høj tavlevogn, set i forhold til faste C 55 tavler, på trods af at den høje tavlevogn kun er placeret i højre vejside.

C 55 tavlerne på den høje tavlevogn vurderes at være meget synlige og at tiltrække opmærksomhed selv på lang afstand. Det skyldes bl.a., at der benyttes hvid baggrund med sort tekst på C 55 tavlerne.

Selvom den øverste C 55 tavle er hævet til 7 m, kan der opstå situationer hvor tavlen, pga. af høje køretøjer i det højre kørespor, vil være helt eller delvist dækket for bilister i det venstre kørespor. I den konkrete opstilling, på den konkrete strækning (hvor der er en høj andel tung trafik), tyder hastighedsdata dog på, at bilisterne i det venstre spor reagerer på den høje tavle, uanset at den til tider kan være dækket af andre køretøjer.

Det skal bemærkes, at den høje tavlevogn er placeret i en venstredrejende vejkurve, hvilket gør tavlevognen ekstra synlig, også for bilister i venstre kørespor.

Hvad søger du?

Søg