Forsøg – Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

af Per Bruun Madsen, Puk Kristine Andersson og Lene Herrstedt

Baggrund og introduktion

Baggrund

Vejdirektoratet modtager løbende henvendelser fra trafikanter, der ønsker at få etableret overhalingsforbud for lastvogne på motorveje. Det er specielt de såkaldte ”elefantvæddeløb”, hvor lastbiler foretager langvarige overhalinger, som trafikanterne finder generende og farlige.

Forsøg

Med virkning fra 1. december 2010 er det besluttet at etablere et etårigt forsøg med overhalingsforbud. Forbuddet gælder alene for lastbiler på en 58,4 km lang sammenhængende strækning af den Østjyske motorvej E45, fra Skærup syd for Vejle til lidt nord for tilslutningsanlæg Skanderborg V.

Forsøget har til formål at afdække de effekter, som et overhalingsforbud for lastbiler over en længere vejstrækning har på fremkommelighed, udnyttelse af den eksisterende vejkapacitet og trafiksikkerheden.

Forbuddet gælder fra kl. 06:00 til 20:00 på hverdage (mandag til fredag). Skiltningen er udført med samme frekvens som på andre motorvejsstrækninger med overhalingsforbud, dvs. der opstilles tavler ca. hver kilometer. Under forbudstavlen C52 (overhaling med lastbil forbudt) er der opsat en undertavle med tidsinterval for forbuddet. I hvert andet tavlesnit er der endvidere opsat en tavle, der oplyser afstanden til afslutningen af forsøgsstrækningen.

På den sydlige del af forsøgsstrækningen, mellem Skærup og Hornstrup og på en ca. 10 km lang strækning omkring Ejer Bavnehøj, eksisterede der allerede ved forsøgets start overhalingsforbud for lastbiler, busser og andre køretøjer med registreringspligtigt påhængskøretøj. Disse strækninger ændres, således at de indgår i forsøget med overhalingsforbud alene for lastbiler.

Gældende dispensationspraksis vil blive overholdt. Den tillader busser (over 3500 kg), lastbiler, lastbil- og busvogntog samt andre biler med tilkoblet påhængskøre-tøj at overhale et andet køretøj, hvis der lovligt opnås en hastighedsdifference på 20 km/t mellem det overhalende og det overhalede køretøj. Det vil f.eks. indebære, at en lastbil kan overhale en særtransport, der kun må køre 60 km/t.

Vejdirektoratet ønsker, at følge op på virkningerne af forsøget mht. personbilisters, lastbilchaufførers og vognmandsfirmaers oplevelser og holdninger samt de trafiksikkerhedsmæssige effekter, hvilket nærværende notat omhandler.

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe med medlemmer fra Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd, Dansk Industri, Frie Danske Lastbilvognmænd, 3F Transportgruppen, FDM, International Transport Danmark, Sydøstjyllands Politi, Rigspolitiet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Gruppen drøfter løbende forsøgets forløb.

Hvad søger du?

Søg