Nordic Human Factors Guideline: Case Study nr. 1 – Exit rampe ved Gardermoen

af Lene Herrstedt

Introduktion

Dette notat er udarbejdet som en del af det nordiske samarbejdsprojekt Nordic Human Factors Guideline under Nordisk Vejgeometri Gruppe. Notatet indeholder en beskrivelse af en norsk case analyse ved en exit rampe beliggende på Riksvei 35 (RV35) ved Gardermoen ved Oslo.

Analysen er foretaget af et rejsehold bestående af Gabriel Helmers (konsulent – Sverige), Lene Herrstedt (Trafitec – Danmark) og Fridulv Sagberg (TOI – Norge).

Analysen bygger på en besigtigelse af lokaliteten med hensyn til vejgeometri og afmærkning set ud fra bilisternes visuelle perspektiv og relateret til ”Forklaringsmodellen for Trafikantadfærd” (kan downloades fra www.nmfv.dk )

Formålet er at teste forklaringsmodellens anvendelse som værktøj til løsning af trafikproblemer i praksis.

Når vi har en vej og et trafikmiljø med problemer, viser det sig ved, at trafikanterne ikke opfører sig sådan, som vejholderen forventer. (Forklaringsmodellen Kap. 4, pg.14)

Hvad søger du?

Søg