Evaluering af overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

af Per Bruun Madsen og Puk Kristine Andersson

Baggrund og introduktion

1. december 2010 blev der forsøgsvis indført overhalingsforbud for tunge køretøjer på en cirka 57 km lang strækning af den Østjyske Motorvej (M60) mellem Skærup og Skanderborg (fra km 99/0650 til km 158/0060).

Trafitec gennemførte for Vejdirektoratet i foråret 2011 interviews med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt opgjorde ulykker og personskader, hvilket blev afrapporteret i notatet: ”Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej” august, 2011 (se ref.1).

Efterfølgende er forsøget udvidet, og der er indført overhalingsforbud på Vestmotorvejen (M20), den Fynske Motorvej (M40), den Sønderjyske Motorvej (M50) og på den Nordjyske Motorvej (M70). Endvidere er tidsrummet for hvornår overhalingsforbuddet gælder ændret til kl. 6-9 og kl. 15-181 (tidligere kl. 6-20).

Med det formål, at undersøge trafikanternes oplevelse af og holdninger til overhalingsforbuddet og afdække, om der er sket nævneværdige ændringer i forhold til resultaterne i undersøgelsen fra august 2011, har Trafitec gennemført en ny interviewundersøgelse blandt personbilister og lastbilchauffører. Desuden er der gennemført en webundersøgelse med vognmandsfirmaer.

Derudover laves en ulykkesopgørelse for de fem strækninger, hvor der er indført overhalingsforbud for lastbiler.

Hvad søger du?

Søg