Cykling, sundhed og økonomi

af Søren Underlien Jensen

Konklusion

Fysisk aktivitet såsom cykling har en betydelig virkning på befolkningens sundhedstilstand. Fysisk aktive personer lever ca. 5,3 år længere end fysisk inaktive. Samtidig har fysisk aktive personer i gennemsnit 4 leveår færre med langvarig belastede sygdom. Det er beregnet, at én ekstra cyklet km i gennemsnit udløser sundheds- og produktionsrelaterede gevinster for 5 kr. og 22 øre i 2005-priser.

Beregninger viser, at 10 procent flere cyklede km blandt Københavns Kommunes befolkning medfører for ca. 214 mio. kr. i sundheds- og produktionsrelaterede gevinster pr. år. Dette sker bl.a. som følge af, at omfanget af fraværsdage falder med ca. 3,3 procent, middellevetiden stiger med ca. 1 måned og 14 dage, samt antallet af førtidspensioneringer falder med ca. 25 om året.

Anlæg af cykelstier langs en 1 km lang større vej med 2.500 cykler og 10.000 biler i døgnet vil i gennemsnit i Københavns Kommune medføre et samlet fald på ca. 633.000 kr. pr. år i sundheds-, produktions- og ulykkesomkostninger.

Hvad søger du?

Søg