Cykellommer – Spørgeundersøgelse om tryghed, tilfredshed mv.

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Mellem 27. august 2008 og 8. januar 2009 blev 505 venstresvingende cyklister interviewet i fire kryds i Københavns Kommune. Formålet med stopinterviewene er at belyse cykellommers betydning for cyklisters oplevede tryghed, tilfredshed, mv. Stopinterviewene blev gennemført i to kryds med cykellommer og to kryds uden cykellommer. Spørgerammen indeholdt seks ”fælles” spørgsmål, der blev stillet cyklister i de fire kryds, mens cyklister i kryds med cykellommer blev stillet yderligere fire spørgsmål.

På baggrund af svarene konkluderes, at cykellommer tilsyneladende medfører, at cyklister bliver mere trygge og tilfredse. For det første er cyklisterne i de to kryds med cykellommer mere trygge og tilfredse end i de to kryds uden cykellommer. For det andet svarer 89 procent, at cykellommen gør dem mere tryg, og 92 procent svarer, at den gør dem mere tilfreds.

Hele 97 procent af cyklisterne svarer, at cykellommen gør dem mere synlige for bilister. Det kan være en forklaring på, at cyklister føler sig mere trygge, når et kryds har en cykellomme. 90 procent af cyklisterne svarer, at cykellommen gør det nemmere at komme frem. Det oplevede forbedring af fremkommeligheden og tilfredsheden kan være en forklaring på, at cyklister føler sig mere tilfredse i kryds med cykellommer.

Forskelle i sammensætningen af cyklister mht. alder, køn, turformål mv. mellem krydsene kan ikke forklare, hvorfor cyklisterne er mere trygge og tilfredse i kryds med cykellommer end i kryds uden cykellommer. Cykellommen påvirker tryghed og tilfredshed blandt de enkelte typer af cyklister nogenlunde lige meget. Det bør dog nævnes, at kvinder er mere utrygge end mænd, og cyklister generelt synes at være mest trygge om torsdagen og mest utrygge om fredagen og mandagen.

Undersøgelsen viser, at 70 procent er generelt trygge ved at cykle i København. I efteråret 2006 blev en lignende tryghedsundersøgelse gennemført med i alt 1.079 stopinterview af cyklister. Den viste, at kun 62 procent generelt var trygge ved at cykle i København. I løbet af bare to år er de københavnske cyklister altså blevet betydeligt mere trygge.

Hvad søger du?

Søg