Bilisters samspilsadfærd i byrundkørsler

af Belinda la Cour Lund, Lene Herrstedt og Poul Greibe

Konklusion

Resultaterne tyder samlet på, at bilister er mere opmærksomme overfor cirkulerende cyklister, når der ikke er noget cykelanlæg i rundkørslen. Dette kombineret med, at bilisternes adfærd tilsyneladende er lidt mere ens for rundkørsler uden cykelanlæg gør, at man kan have en formodning om, at trafiksikkerheden er lidt bedre i rundkørsler uden cykelanlæg. Det peger i samme retning som resultater fra tyske og hollandske uheldsstudier, som viser at der sker flere ulykker i rundkørsler med cykelbane.

Resultaterne i denne analyse bygger alene på adfærdsundersøgelser af personbilister i rundkørsler med ét spor i cirkulationsareal samt til/frafart. Der er tale om et simulatorforsøg. Det indebærer, at trafiksituationerne, der indgår i analysen, er begrænsede i variation og ikke fuldt ud gengiver den kompleksitet, der er i det rigtige trafikmiljø.  

Undersøgelsen har givet os viden om trafikanters samspil ved kørsel frem mod og igennem rundkørsler. Men der er brug for mere viden om, hvordan man kan tolke trafikanters visuelle adfærdsmønster. Ser og erkender bilister det blikket er rettet mod? -og hvordan bearbejder en bilist det visuelle søgemønster, når der køres frem til og gennem en rundkørsel. Og sidst men ikke mindst, hvordan kan vi bruge den viden i praksis til at forbedre trafiksikkerheden?

Hvad søger du?

Søg