Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Sammenfatning

Foreliggende notat er udarbejdet for Vejdirektoratet. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorvidt der på en specifik strækning på Motorring 3, i nordlig retning, er et problem med bilister, der krydser spærrefladen, for enten at komme til eller fra selve motorvejen. Den observerede strækning er beliggende umiddelbart nord for frakørsel <18> Nybrovej.

Baggrund

Baggrunden for denne undersøgelse er, at der er konstateret flere påkørsler af påkørselsdæmperen, der er placeret i forlængelse af den lange spærreflade mellem motorvejen og parallelsporet til Lyngby omfartsvej.

Kort opsamling

Der er på baggrund af godt 8 timers videooptagelser registreret i alt 66 situationer, hvor en bilist overskrider spærrefladen. 17 af disse bilister er rampebilister, der kører fra parallelvejen ud på M3, mens 49 krydser fra M3 ind på parallelvejen. 40 af overskridelserne påbegyndes på den delstrækning der ligger tættest på autoværnet (A).

13 af de 66 situationer er kategoriseret som kritiske. Seks af disse situationer er rampebilister, der kører fra parallelvejen ind på selve M3, mens de resterende syv krydser spærrefladen fra selve M3 ind på parallelvejen. I 11 af de 13 kritiske situationer påbegyndes overskridelse af spærrefladen på delstrækningen tættest på autoværnet (A).

Hvad søger du?

Søg