Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Belinda la Cour Lund, Per Bruun Madsen og Poul Greibe

Indledning

Undersøgelse af adfærdsmæssige parametre i prioriterede vejkryds til brug for kapacitetsberegning, med det formål, at komme med forslag til justeringer af de nuværende værdier for det kritiske interval og passagetiden for motorkøretøjer som beskrevet i vejreglerne. Herunder er foretaget en vurdering af tunge køretøjers indflydelse på kapaciteten, dvs. en vurdering af de gældende personbilækvivalenter.

Notatet beskriver resultaterne fra undersøgelsen der omfatter data fra otte prioriterede vejkryds, hvor det kritiske interval (tau) og passagetiden (delta) er målt for forskellige svingbevægelser og køretøjstyper. Endvidere er foretaget en vurdering af den tunge trafiks betydning for kapaciteten (personbilækvivalenter).

Hvad søger du?

Søg