Her er hvad vi fandt

Trafikafvikling

Udeladte signaler i Viborg

At udelade signallanterner på den fjerne side af lyskrydset, så signaler for køretøjer kun findes på den nære
side af krydset, giver en mere regelret, forsigtig og agtpågivende trafikantadfærd. Fremkommeligheden
forringes, da ventetiden forøges og kapaciteten reduceres. Trafikanterne bliver mere utilfredse og utrygge,
og nogle oplever flere farlige situationer og trafikale problemer. Men færre signallanterner resulterer i
lavere anlægs- og driftsudgifter

Læs mere

Hvad søger du?

Søg