Vognbaneskift – Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje

af Puk Kristine Andersson og Poul Greibe

Resumé

Ud fra videooptagelser af bilisters adfærd ved kørsel på motorveje er 19 testbilisters vognbaneskift på en ca. 50 km lang køretur registreret. Hvert enkelt vognbaneskift er analyseret med hensyn til, hvor langt et tidsrum bilisten bruger på at foretage manøvren – og med hvilken hastighed manøvren gennemføres.

Tid til gennemførelse af vognbaneskift er som udgangspunkt opgjort på to måder:

 1. Tiden fra testbilisten påbegynder et vognbaneskift til vognbaneskiftet er afsluttet. Dvs. tiden fra bilistens køreretning, og dermed også køretøjets placering i vognbanen, ændres, til det tidspunkt hvor køretøjets placering i vognbanen ved siden af er konstant, både mht. sideværtsplacering og køreretning. Tiden betegnes T4-T1. I relation til denne opgørelse er resultaterne baseret på 421vognbaneskift.
 2. Tiden fra 1. hjulpar (højre eller venstre hjulpar) passerer vognbanelinien mellem to tilstødende vognbaner, til 2. hjulpar (højre eller venstre hjulpar) passerer samme vognbanelinie (uanset om vognbaneskiftet er til højre eller til venstre). Denne tid betegnes T3-T2. I tilknytning til denne opgørelse er resultaterne baseret på 391 vognbaneskift.

 

Resultater

Tiden fra selve manøvren til vognbaneskift påbegyndes til manøvren er afsluttet

(T4-T1)

 • Testbilisternes samlede middelværdi for gennemførelse af vognbaneskift er registreret til 4,8 sek.
 • I relation til 85% af vognbaneskiftene er manøvretiden på 6,0 sek. eller derunder.
 • Middelværdien for vognbaneskift mod højre er registreret til 4,9 sek., mens middelværdien for vognbaneskift mod venstre er vurderet til 4,7 sek.

 

Tiden fra 1. hjulpar passerer vognbanelinie til 2. hjulpar passerer vognbanelinie

(T3-T2)

 • Testbilisternes samlede middelværdi for passage af vognbanelinie med 1. hhv. 2. hjulpar er registreret til 2,4 sek.
 • I relation til 85% af vognbaneskiftene er manøvretiden på 3,1 sek. eller derunder.
 • Middelværdien for vognbaneskift mod højre er registreret til 2,5 sek., mens middelværdien for vognbaneskift mod venstre vurderes at være 2,4 sek.

 

Generelt

 • Der er ikke den store forskel på mænd og kvinders tider til gennemførelse af vognbaneskift. Tiderne for kvinder antydes at være en anelse mindre end for mænd.
 • Ligeledes gælder det, at unge og ældre testbilisters tider til gennemførelse af vognbaneskift er ensartet. Tiderne for ældre testbilister (65 år eller ældre) antydes at være en anelse mindre end for de unge bilister (30-55 år).
 • Ved en hastighedsbegrænsning på 110 km/t er den gennemsnitlige hastighed ved vognbaneskift 104 km/t. Hastigheden er i gennemsnit ca. 5 km/t højere, når der foretages vognbaneskift mod højre end mod venstre. Der er ikke noget der tyder på, at der er sammenhæng mellem tid til gennemførelse af vognbaneskiftet og hastighed ved vognbaneskiftet.

Hvad søger du?

Søg