Trafiksikkerhed på motorveje

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Vejdirektoratet har givet Trafitec i opdrag at udvikle operationelle værktøjer, der kan beskrive trafiksikkerheden ved alternative vejudformninger og reguleringer i forbindelse med anlæg af nye motorveje og større ombygninger af eksisterende motorveje. Trafitec har udarbejdet rapporten ”Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger – motorvejsnettet”, der meget grundigt og detaljeret beskriver trafiksikkerheden på motorveje, herunder hvordan uheld modelleres og hvordan sikkerheden påvirkes af ændringer af vejudformning og regulering.

Nærværende notat er en kort og let læselig udgave af den nævnte rapport samt en vejledning til et udviklet IT-værktøj, der kan beregne antallet af uheld og personskader for motorvejsnet med forskellige vejudformninger og reguleringer.

Notatet beskriver opdelingen af motorvejsnettet i forskellige typer af strækninger. For hver strækningstype er udarbejdet uheldsmodeller, der kan bruges til at beregne antallet af uheld og personskader. De anbefalede uheldsmodeller er præsenteret i notatet. For de fem mest almindelige strækningstyper præsenteres en række sikkerhedsfaktorer, der beskriver, hvordan sikkerheden påvirkes af ændringer i vejudformning og regulering. De fem strækningstyper er motorvejsstrækninger, fra- og tilkørselsflettestrækninger samt fra- og tilkørselsramper.

De anbefalede uheldsmodeller og sikkerhedsfaktorer indgår i IT-værktøjet, som er tilgængeligt via Vejdirektoratet.dk og Trafitec.dk. Sidst i notatet er en vejledning til IT-værktøjet.

Hvad søger du?

Søg