Trafikantadfærd på “2-1” vej

af Per Bruun Madsen, Belinda la Cour Lund og Lene Herrstedt

Konklusion

Den midlertidige 2-1 afmærkning på Marbjergvej ved Roskilde fungerer overordnet hensigtsmæssigt. Der er ikke registreret nogen kritiske situationer eller andre problemer omkring afviklingen af trafikken. I begge opstillinger udviser trafikanterne generelt hensynsfuldhed og giver plads i mødesituationer.

Hastighedsniveauet for fritkørende ligger med en middelhastighed på 35-39 km/t, hvilket er væsentlig højere end den skiltede hastighed på 30 km/t. Hastighedsniveauet er lidt lavere ved mødesituationer. I 98 % – 100 % af mødesituationerne på 2-1 vejen overskrider mindst én af trafikanterne den brudte kantlinje, mens den tilsvarende andel ligger på 91 % – 100 % for overgangszonerne.

De geometriske forskelle på de to opstillinger synes at have betydning. Ved etablering af en symmetrisk afmærkning (opstilling 2) er andelen af mødesituationer, hvor begge trafikanter vælger, at overskride de brudte kantlinjer større end ved en asymmetrisk afmærkning (opstilling 1). Endvidere er andelen af trafikanter, der vælger at standse op i overgangszonerne mindre i den symmetriske.

Hvad søger du?

Søg