Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje – Del 1

af Thomas Skallebæk Buch og Belinda la Cour Lund

Resumé

Undersøgelse af i alt 11 eksisterende og nye afmærkningskoncepter ved vejarbejde på 4-sporet motorvej. Det undersøges, om de nuværende afmærkningskoncepter fungerer hensigtsmæssigt, og om det ud fra et kapacitets- og trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv er muligt at reducere forvarslingen i eksisterende standardopstillinger.

De 11 opstillinger består af 4 opstillinger med tavlevogn i nødspor, 6 opstillinger med indsnævring til ét spor samt 1 opstilling med afspærring af venstre spor ved akut vejarbejde.

Undersøgelsen bygger på 1) spoledata fra 12 målesnit frem mod og gennem testopstillingerne og 2) videoobservationer.

Spoledata anvendes til at vurdere sporbenyttelse gennemkørselshastigheder og kapacitet i forbindelse med kø.

Videoobservationer benyttes til at vurdere situationer med konfliktende adfærd frem mod og gennem indsnævring eller ved passage af tavlevogn i nødspor. Derudover benyttes videomaterialet til at opgøre omfanget af sene vognbaneskift frem mod indsnævring til et spor og sideværtsplacering i højre spor ved passage af tavlevogn.

Hvad søger du?

Søg