Skoleveje i Danmark – en artikelsamling

af Troels Andersen, Trine Bunton Nielsen, Anton Henriksen, Søren Underlien Jensen, Mette Fynbo, Winnie Lund og Thomas Krag

Indhold

Denne artikelsamling giver en bred indsigt i hvilke muligheder og perspektiver, der findes i Danmark for at sikre børn i trafikken.

Flere artikler har tilknytning til Odense, der er kendt for en langvarig indsats på området. Men artikelsamlingen bestræber sig samtidig for at skabe en bred vifte af historier, der kan være relevant for de fleste danske byer.

Hæftet er udviklet som en del af EU projektet Target2, der er medfinansieret af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond, Interreg IIIB Nordsø Region Program.

Vi håber, at hæftet motiverer flere byer til aktivt at gøre en særlig indsats for at motivere flere børn til at gå og cykle på egen hånd.

Hvad søger du?

Søg