Sikkerhedseffekter af rundkørsler

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Rapporten indeholder en før-efter uheldsevaluering af ombygninger af kryds til rundkørsler. I alt indgår 332 rundkørsler, 2.497 uheld og 1.328 personskader. Der korrigeres for generelle udviklinger i trafiksikkerheden og regressionseffekt.

Ombygningerne har medført fald i antallet af uheld og personskader på hhv. 27 og 60%. Uheld bliver mindre alvorlige. Eksempelvis falder antallet af dræbte med 87%, mens uheld kun med materielle skader kun falder med 16% i antal.

Sikkerhedseffekterne varierer fra sted til sted. Jo højere hastighedsbegrænsningen er, desto bedre effekt. Jo større en andel af uheldene i kryds, der er venstresvingsuheld og tværkollisioner, desto bedre effekt. Jo mindre en andel af uheldene i kryds, der er cykeluheld, desto bedre sikkerhedseffekt.

Sikkerhedseffekter er 12-13 procentpoint bedre på lang sigt end på kort sigt.

Antallet af cykeluheld og skadede cyklister er steget med hhv. 65 og 40%. Det oftest anvendte design for cyklister er cykelbaner i rundkørsler. Cykelbaner har medført de dårligste sikkerhedseffekter, mens cykelstier ved rundkørsler, hvor cyklister er pålagt vigepligt, har medført de bedste effekter. Farvede cykelbaner og blå cykelfelter har medført dårligere sikkerhedseffekter end tilsvarende cykelfaciliteter uden farve.

Midterøens højde påvirker sikkerhedseffekter, idet midterøer over 2 meter giver de bedste effekter. Trekants- og trompetheller giver bedre effekter end rundkørsler uden heller eller med parallelheller.

Hvad søger du?

Søg