Opdaterede ulykkesmodeller og sikkerhedsfaktorer for motorveje

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Rapporten beskriver opdaterede ulykkesmodeller for motorvejsnettet. Med grundmodeller for motorvejsstrækninger, fra- og tilkørselsflettestrækninger samt fra- og tilkørselsramper kan antallet af person- og materielskadeulykker, ekstrauheld samt antallet af dræbte, alvorlige og lette skader beregnes for specifikke varianter af de fem strækningstyper. Modellerne kræver oplysninger om trafikmængde og strækningslængde for, at beregninger kan udføres.

Der er opstillet nye og opdaterede sikkerhedsfaktorer for forskellige ændringer af udformningen og reguleringen af de fem strækningstyper. Ved kombineret brug af grundmodeller og sikkerhedsfaktorer kan antallet af ulykker og personskader estimeres for de fleste eksisterende udformninger og reguleringer af de fem strækningstyper i Danmark.

For øvrige motorvejsflettestrækninger, sideanlæg og øvrige ramper er der opstillet basismodeller, der kan beregne antallet af ulykker og personskader for 10 typer af strækninger. Igen kræves kun oplysninger om trafikmængde og strækningstype og -længde for at udføre beregninger. Der er ikke knyttet sikkerhedsfaktorer til basismodeller.

Samtlige ulykkesmodeller kan anvendes til at beregne ulykker og personskader i perioden 2006-2020. Årsfaktorer muliggør, at beregninger kan udføres for et enkelt år eller en kortere periode.

Hvad søger du?

Søg