Nordic Human Factors Guidelines – Øjenhøjde, læseafstand og læsetid

af Lene Herrstedt

Introduktion

Litteraturstudiet om ”Øjenhøjde, læseafstand og læsetid for bilister” indgår i det nordiske samarbejdsprojekt ”Nordic Human Factors Guidelines”. Projektet omhandler forskellige trafikantgruppers krav til vejsystemets udformning og indretning baseret på eksisterende viden om trafikanters fysiske og mentale formåen i forskellige trafiksituationer.

Projektet ”Nordic Human factors Guidelines” er initieret af Nordisk Vejgeometri-gruppe. Resultaterne fra projektet beskrives i en række temanotater, som er publiceret på www.nmft.dk.

Dette notat indgår i denne række af temanotater og indeholder en sammenfatning af et litteraturstudium om bilisters øjenhøjde, læseafstand og læsetid samt fokuseringsforsinkelse, med særlig fokus på ældre bilisters formåen.

Som supplement foreligger der et arbejdspapir i form af et baggrundsnotat, der indeholder resuméer af udvalgte referencer.

Hvad søger du?

Søg