Evaluering af minirundkørsler i Odense

af Søren Underlien Jensen

Konklusion

Anlæg af fem minirundkørsler i Odense har tilsyneladende medført en forbedring af trafiksikkerheden i de tre kryds på Odensevej, men en forværring i de to kryds på Kallerupvej. Det skal pointeres, at uheldstallene er små.

I rundkørslerne på Odensevej har trafikanter formentligt gennemlevet en kraftig tilvænning, da der sker fire uheld i det første år efter ombygningerne, men ingen i de fem efterfølgende år. Sammenholdt med de 5,6 uheld vi kunne forvente i efterperioden, tyder tallene altså på, at minirundkørslerne på Odensevej har givet en sikkerhedsgevinst i krydsene. Til gengæld går det galt på det tilstødende vejnet til disse rundkørsler, hvor uheldstallet stiger fra 6,2 til 12. Gevinsten i krydsene sættes altså helt over styr på strækningerne.

I de to ombyggede kryds på Kallerupvej stiger uheldstallet fra 0 til 5, men falder fra 5,4 til 3 på det tilstødende vejnet. Forværringen i krydsene synes således at modvirkes delvist af en forbedring på strækninger. Tilvænningen til minirundkørslerne har her måske ikke været tilstrækkelig, og der skete da også kun et uheld i tilvænningsperioden. 

Hvad søger du?

Søg