Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning – Vejbump

af Lene Herrstedt

Indledning

Vejbump er en, blandt mange, hastighedsdæmpende foranstaltninger, som vejbestyrelserne kan benytte for at sikre, at trafikanterne overholder den hastighed som skønnes forsvarlig.

Vejbump kan anvendes som hastighedsdæmper på veje med ønsket hastighed 50 km/t eller derunder. De kan anvendes i fartdæmpere med 2 spor og ved indsnævring til kun 1 spor.

Danske vejbump skal udformes således at bilister, der passerer bumpene med den skiltede hastighed, ikke skal føle noget særligt ubehag. Buschauffører skal dog, for at opnå samme komfortoplevelse som bilisterne, passere bumpene cirka 15 km/t langsommere end den skiltede hastighed.

Bumpene skal udformes således, at ubehaget ved passage stiger med stigende hastighed. Undersøgelser foretaget af Vejdirektoratet i 1999 (ref. 41) viste, at kun cirka 15 % af trafikanterne vælger at passere korrekt udformede vejbump med højere hastighed end den skiltede.

Vejbump er den hyppigst anvendte og den mest effektive fysiske hastighedsdæmper. Hertil kommer at det er en af de billigste at etablere.

Det er ikke alle vejbump, der er udført i overensstemmelse med anbefalingerne, og det giver anledning til problemer for bl.a. buschauffører.

Hvad søger du?

Søg