Vejen over skinnerne

af Søren Underlien Jensen og Carl Dixen Pedersen

Konklusion

Udviklingen i sikkerheden ved jernbaneoverkørsler er god, faktisk over dobbelt så god set i forhold til trafiksikkerhedsudviklingen på vejene generelt. Baggrunden for den gode udvikling ved jernbaneoverkørslerne synes primært at være et højt implementeringsniveau af bane- og vejtekniske tiltag, som samtidig har sikkerhedsmæssige effekter, der forebygger mange procent af uheldene og personskaderne. Tal tyder faktisk på, at næsten hele den positive udvikling i sikkerheden ved jernbaneoverkørslerne skyldes bane- og vejtekniske tiltag. De evaluerede moderniseringer er et eksempel på tekniske tiltag, der giver store sikkerhedsgevinster ved jernbaneoverkørsler. Yd

Hvad søger du?

Søg