af Søren Underlien Jensen

Konklusion

Etablering af stilleveje har medført et fald i uheld og
personskader på 25-30 procent. Sikkerheden forbedres som følge af færre
tværkollisioner og færre fodgænger- og parkeringsuheld. Der synes dog at være
sikkerhedsproblemer med steler ved de fartdæmpende foranstaltninger. Det er
primært fodgængere og bilister samt mænd, der har haft sikkerhedsmæssig gavn af
trafiksaneringerne. Etablering af stilleveje har derimod ikke medført bedre
sikkerhed for cyklister og kvinder.

Ændringer i trafiksammensætningen som følge af
trafiksaneringer er der ikke taget højde for i evalueringen. Sådanne ændringer
kan evt. delvist forklare forskelle i sikkerhedseffekter mellem
trafikantgrupper. De overordnede effekter på uheld og personskader ligner til
forveksling dem, der er fundet i andre studier af trafiksaneringer, så her vil
korrektioner for trafiksammensætning formentligt ikke væsentligt påvirke
sikkerhedseffekternes niveau.Download PDF

Hvad søger du?

Søg