Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler – Test 2009

af Lene Herrstedt

Indledning

Vejdirektoratet gennemfører med jævne mellemrum efter behov tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Det er især nye tavler/symboler/afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende tavler/symboler/afmærkninger, hvor der har været rejst spørgsmål om trafikantforståelsen, indgår i testrækken.

Nærværende notat beskriver indhold og resultater af en test udført i efteråret 2009.

Formål

Formålet med denne test har været at afprøve trafikanternes forståelse af udvalgte informationer vist på VMS tavler. Trafikanternes forståelse af informationerne er en helt grundlæggende forudsætning for trafikanternes brug og nytte af tavlerne og dermed for trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

Testens indhold

Test 2009 indeholder følgende eksempler på information vist på VMS tavler:

  • ”PERSON PÅ VEJEN”
  • ”DYR PÅ VEJEN”
  • ”VAND PÅ VEJEN”  
  • Forståelse af pil symboler, vist i relation til budskabet: UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE
  • Forståelse af budskabet: KØ 2 KM alternativt KØ OM 2 KM
  • Forståelse af ordet ”risiko” i budskabet: RISIKO FOR KØ 2 KM
  • Forståelse af afstandsinterval i relation til budskabet: KØ 1- 3 KM
  • ”ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR” vist med og uden venstre pil
  • <17> JÆGERSBORGVEJ SPÆRRET MOD LYNGBY
  • Forståelse af informationen: <13> SPÆRRET KØR FRA VED <14> alternativt: <13> HOLTE SPÆRRET KØR FRA VED <14> NÆRUM

Hvad søger du?

Søg