Cykelparkering ved Svanemølle St.

af Per Bruun Madsen og Søren Underlien Jensen

Introduktion

I august 2010, udførte Trafitec en mindre undersøgelse af 3 forskellige to-etagers cykelstativer ved Svanemøllen Station for København Kommune. Resultaterne er beskrevet i nærværende notat. Undersøgelsen bestod af 3 dele:

– Cykeltællinger, der beskriver udnyttelsen af cykelparkeringen hhv. i nedre og øvre etage.

– Stopinterview af cyklister i færd med at parkere eller afhente cyklen i parkerings-faciliteterne.

– Systematisk brugstest af hvert af de 3 test-stativer.

Konklusion

Bedømt ud fra den korte undersøgelsesperiode synes de 3 test-stativer, at fungerer ganske forskelligt. De få cykeltællinger er vanskelige at drage detaljerede konklusioner på baggrund af, men der synes at være en svag tendens til, at brugerne procentuelt benyttede type 2 (4+4) mest og det ligeledes var her flest parkerede korrekt. Endvidere antydede tællingerne, at de fleste brugere anvender stativerne til korttidsparkering.

Stopinterviewene viste, at de adspurgte helst vil parkere for neden, da dette er lettest. Ift. at parkere for neden i de 3 test-stativer, synes de adspurgte, at type 2 (4+4) og 3 (5+5) var bedst, hvilket hovedsagelig blev begrundet med hhv. lethed og god plads til cyklen. Ift. at parkerer for oven, viste stopinterviewene, at flest synes type 2 var bedst at parkere i og her var udtrækket og den lave løftehøjde den primære begrundelse. I den forbindelse bør det ligeledes nævnes, at klart flest af de adspurgte svarede, at type 1 (7+7) var dårligst, da det var besværligt at anvende.

Den systematiske brugstest viste, at type 1 (7+7) fungerede meget dårligt til parkering for neden og var decideret ubrugeligt til parkering for oven. Type 2 (4+4) blev derimod bedømt til at være ok til parkering for neden og godt til parkering for oven. Type 3 (5+5) blev vurderet som dårligt til parkering både for oven og for neden.

Ud fra de 3 anvendte metoder står det klart, at skal ét af de 3 stativer anbefales, er type 2 (4+4) det bedste valg. Derudover, er det væsentligt at bemærke, at mange ikke anvendte de 3 test-stativer, da de ikke vidste hvordan de fungerede. Derfor anbefales, at det opsættes information, der forklarer, hvordan stativerne fungerer. Såfremt type 2 eller 3 opstilles, anbefales det, at denne information tillige angiver, at cykler med barnesæde eller cykelkurv på bagagebærer ikke bør parkeres i den nedre etage, pga. stor risiko for skader på barnesæde eller cykelkurv.

Hvad søger du?

Søg